SANG-AYON KA BA NA MAS MALAKI ANG BILANG NG PAGTATAKSIL SA ASAWA DAHIL SA MGA KA-TRABAHO! BAKIT?Ipinakikita ng isang pag-aaral na mahigit sa kalahati ng bilang ng mga babaing nangalunya at halos 3 sa bawat 4 na lalaking nangalunya ang nakipagrelasyon sa kanilang katrabaho. May mga katrabaho ka bang di-kasekso? Kung oo, anong klaseng ugnayan ang mayroon ka sa kanila? May hangganan ba ang pakikisama mo at sinisikap na panatilihing hanggang trabaho lang ito?

https://www.facebook.com/notes/ms-horizon-chaser/sang-ayon-ka-ba-na-mas-malaki-ang-bilang-ng-pagtataksil-sa-asawa-dahil-sa-mga-ka/769991066370814

Mga Komento

FREE HEALTHY COOKING SHOW

FREE HEALTHY COOKING SHOW
Eating is always a welcome part of the day. Sharing a meal with friends - even better. If this is your passion, we'd like to invite you to host a healthy cooking show in the comfort and convenience of your own home. Breakfast, brunch, lunch or dinner - you choose the experience. It's easy. It's delicious. And it's a great excuse to spend time tasting and learning with your favorite people.

Kilalang Mga Post

The Yolanda Typhoon Coverage

12th Gawad Tanglaw Award

METROPLUS AM Radio in Hongkong

METROPLUS AM Radio in Hongkong
DJ TITA KERRY, BROADCASTER MICHAEL VINCENT, FRIEND VIVIAN AND DJ

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners
Mga nagrereklamo sa katabing Lafarge Quarry