Condolence to former Professional Choreographer / TV Dancer Nelson Angel


"CONDOLENCE"

Ang former "Original Dance Fucos" ay nagpapaabot ng Taos-Pusong nakikidamay sa pagdadalamhati ng aming former Choreographer na si Nestor M. Angel.


Si Angel dating VIP Dancer at naging choreographer din ng Sexbomb at iba pana mga sumikat na grupo ng mga mananayaw sa Telibisyon dito sa Pilipinas.Namatay noong ika-26 ng Nobyembre 2014 na ang sanhi ng kanyang ikinamatay ay kumplikasyon sa Puso, Pulmonya at Dengue.  Ang kanyang mga labi ay nakaburol ngayon ng ika 20-26 ng Nobyember 2014 at sa 91 Ka Andes Funeral Balon Bato Novalisches, Quiron Highway Quezon City.

Matatawag natin na isang batikanong mananayaw sa larangan ng telebisyon noon hanggang sa huli niyang buhay ay marami na siyang natulungan na mga nagsisimula pa lamang na mangarap na maging dalubhasang mananayaw.
Kilala si Angel na isang Mabait, Madaling Lapitan at Maasahan.

Bagaman ang inyong lingkod ay dating nakasama ni Angel sa larangan ng Mananayaw sa Telebisyon ay hindi ko malilimutan na naging bahagi ng aking buhay noon. Nakasama namin sa pagtataguyod noon upang makilala ang grupong ito na naging Sexbomb na ngayon.

Kaya maituturing ng buong grupo ng TV Dancers ay malaking kawalan ang pagkamatay ni Angel. Mabuti na lamang po ay napabuti at makatarungan ang Diyos. Sapagkat ang mga PATAY ay may malaking pag-asa sa pagkabuhay-muli.

Itinuro ni Jesus na balang-araw, ang “lahat ng nasa mga alaalang libingan” ay bubuhaying muli. (Juan 5:28) . Ganito ang sabi ni apostol Pablo: “Magkakaroon ng pagkabuhay-muli kapuwa ng mga matuwid at mga di-matuwid.” (Gawa 24:15).

Kaya malaki ang ating pasasalamat sa Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan ay nagbigay pa rin siya ng pag-asa sa ating lahat at kaunting panahon na lamang ang mahigpit nating kaaway na KAMATAYAN ay papawiin niya din ito at NEVER na tayong mamamatay ayon sa (apo 21:3,4-5).

Para sa PAMILYA ni ANGEL at sa iba na may mga NAMATAY na mga minamahal kaunting tiis na lamang po at malapit na ang WAKAS ng sistema ni SATANAS dito sa Lupa. Sapagkat dudurugin ito (dan 2:44). at ipapalit ang PAMAHALAAN ng DIYOS na kung saan si JESUS na po ang PRESIDENTE sa buong mundo!

Ang prayer natin na sa mateo 6:9,10 na "DUMATING NAWA ANG IYONG KAHARIAN SA LANGIT AT GANOON DIN LUPA" ay malapit na. Kaya salamat po JESUS at JEHOVAH!

Araw ng PaghukomMuli CONDOLENCE  Angel FAMILY,
Mga nagmamahal

The original Dance Fucos
Jayjay Hopida and family 
Former B&W Dancer Lorna Pangan Tadokoro & Family 
Former Dance Fucos Jemellete San Pedro & Family 
Former B&W Dancer Michael Rebaya
Roman A Santos 

Former B&W Michelle Iwai & Family 
Former TV Dancer Oyee Barro 
Former TV Dancer Juvy Granado

Mga Komento

FREE HEALTHY COOKING SHOW

FREE HEALTHY COOKING SHOW
Eating is always a welcome part of the day. Sharing a meal with friends - even better. If this is your passion, we'd like to invite you to host a healthy cooking show in the comfort and convenience of your own home. Breakfast, brunch, lunch or dinner - you choose the experience. It's easy. It's delicious. And it's a great excuse to spend time tasting and learning with your favorite people.

Kilalang Mga Post

The Yolanda Typhoon Coverage

12th Gawad Tanglaw Award

METROPLUS AM Radio in Hongkong

METROPLUS AM Radio in Hongkong
DJ TITA KERRY, BROADCASTER MICHAEL VINCENT, FRIEND VIVIAN AND DJ

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners
Mga nagrereklamo sa katabing Lafarge Quarry