KABALISAHAN - DAILY TEXT


"Nababalisa ang mga tagapakinig ni Jesus sa mga bagay na hindi naman nila dapat ikabalisa. Sinabi ni Jesus na huwag na nilang gawin iyon—at mayroon siyang mabuting dahilan.

Ang labis na pagkabalisa o pag-aalala, kahit para sa tunay na pangangailangan ng isa, ay makagagambala sa kaniyang isip at makahahadlang sa mas importanteng espirituwal na mga bagay.

Nagmamalasakit si Jesus sa kapakanan ng kaniyang mga alagad kaya sa kaniyang Sermon sa Bundok, apat na ulit pa siyang nagbabala hinggil sa mapanganib na tendensiyang ito. (Mat. 6:27, 28, 31, 34)

Alam na alam ni Jesus ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Higit pa riyan, alam niya ang mahihirap na kalagayang haharapin ng kaniyang mga alagad na mabubuhay sa “mga huling araw,” na inilarawan bilang “panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.” (2 Tim. 3:1)

Kasama sa mga kalagayang iyon ang kawalan ng trabaho, pagtaas ng mga bilihin, kakapusan sa pagkain, at matinding kahirapan.

Pero alam din ni Jesus na “higit na mahalaga ang kaluluwa [o buhay] kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit.” w16.07 1:8, 9"

Ang Daily Text na ito ay hango sa  JW.ORG 

Mga Komento

FREE HEALTHY COOKING SHOW

FREE HEALTHY COOKING SHOW
Eating is always a welcome part of the day. Sharing a meal with friends - even better. If this is your passion, we'd like to invite you to host a healthy cooking show in the comfort and convenience of your own home. Breakfast, brunch, lunch or dinner - you choose the experience. It's easy. It's delicious. And it's a great excuse to spend time tasting and learning with your favorite people.

Kilalang Mga Post

The Yolanda Typhoon Coverage

12th Gawad Tanglaw Award

METROPLUS AM Radio in Hongkong

METROPLUS AM Radio in Hongkong
DJ TITA KERRY, BROADCASTER MICHAEL VINCENT, FRIEND VIVIAN AND DJ

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners
Mga nagrereklamo sa katabing Lafarge Quarry