ANG WIKANG FILIPINO AY BILANG TEKNOLOHIYA NG LIPUNAN - KWF


VIRGILIO S. ALMARIO
Tagapangulo
Kinatawan ng Wikang Tagalog

ANG GAWAD DANGAL NG WIKA - MASANAO OUE / KWF

Ang Dangal ng Wika ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng KWF na ibinibigay lamang  na may angking kontribusyon sa lipunan para higit na umangat ang Filipino sa iba't ibang larang at dominyo ng kapangyarihan.


May Pananagutan at Tungkulin ang mga Filipino sa ating Wika - KWF 
ROBERTO T. ANONUEVO - Direktor Heneral

ANG GAWAD NG KAMPIYON NG WIKA
JOHN E. BARRIOS -  KOMISYONIR NG KOMISYONER NG WIKANG FILIPINO / AWTOR / EDITOR / TAGASALIN / ADMINSITRADOR AT GURO
KAPULUNGAN NG KOMISYON

VIRGILIO S. ALMARIO
Tagapangulo
Kinatawan ng Wikang Tagalog

PURIFICACION DELIMA
Fultaym na Komisyoner
Kinatawan ng Wikang Ilokano

LORNA E. FLORES
Fultaym na Komisyoner
Kinatawan ng Mga Wika sa Katimugang Pamayanang Kultural

ABDON M. BALDE JR.
Kinatawan ng Wikang Bikol

JOHN E. BARRIOS
Kinatawan ng Wikang Hiligaynon

MA. CRISANTA N. FLORES
Kinatawan ng Wikang Pangasinan

JIMMY B. FONG
Kinatawan ng mga Wika sa Kahilagaang Pamayanang Kultural

JERRY B. GRACIO
Kinatawan ng Wikang Samar-Leyte

HOPE SABANPAN YU
Kinatawan ng Wikang Sebwano

ABRAHAM P. SAKILI
Kinatawan ng mga Wika ng Muslim Mindanao

LUCENA P. SAMSON
Kinatawan ng Wikang Kapampangan

ROBERTO T. AƑONUEVO
Direktor Heneral

KWF website : http://kwf.gov.ph/


Ang mga MIDYA at ang KWF Chairman Virgilo S. Almario
Ms Horizon Chaser at Masanao Oue - Ang Gawad Dangal ng WikaKWF BALYEMGA AKLATMga Komento

Kilalang Mga Post