SAKIT SA ISIP

Ayon sa WHO, maraming may sakit sa isip ang tumatangging magpagamot dahil sa kahihiyang idudulot nito.

“Daan-daang milyon katao sa buong daigdig ang dumaranas ng sakit sa isip at nagdudulot ito ng problema sa buhay ng mga minamahal nila. Isa sa apat na tao ang maaapektuhan ng sakit na ito sa isang yugto ng kanilang buhay. Ang depresyon ang pinakapangunahing dahilan ng sakit na ito. Kabilang ang schizophrenia at bipolar disorder sa pinakamalubha at pinakamahirap na sakit. . . . Bagaman napakarami ang may sakit sa isip, patuloy itong inililihim, binabale-wala at ikinahihiya.”—World Health Organization (WHO).


SA PAGPATULOY https://www.jw.org/tl/publikasyon/magasin/g201412/sakit-sa-isip/Mga Komento

Kilalang Mga Post