KORTE SUPREMA NG RUSSIA AY NAHATULAN NG TULUYAN ANG MGA SAKSI NI JEHOVA'H BILANG ISANG "EKSTREMISTA".


Sa Korte Suprema ng Russia nitong Huwebes nang ika-20 ng Abril 2017 ay tuluyang hinusgahan ang mga Saksi ni Jehova'h bilang isang ekremista na kung saan ay ipinagbawal na ang naturang relihiyon sa kanilang espiritwal na gawain sa bansang Russia.

Ayon sa kinaululan ng mga Saksi ni Jehovah na ang kahulugan ng ekstremismo ay hindi lang sa pagsusulsol ng karahasan sumasaklaw, kundi pati sa “pagpukaw ng di-pagkakasundo sa . . . relihiyon.” Pinahihintulutan ng malabong kahulugang ito na ituring ng mga awtoridad na pag-uudyok ng alitan sa relihiyon ang anumang bagay na salungat sa mga turo ng tradisyonal na mga relihiyon o nagtataguyod ng ibang paniniwala. Sinabi ni Gregory Allen, isang abogado na tumutulong sa pagtatanggol sa kalayaang sumamba ng mga Saksi sa Russia: “Ginagamit ng mga awtoridad sa Russia ang malawak na kahulugang ito para tawaging ‘ekstremista’ ang anumang relihiyosong paniniwala na hindi nila itinuturing na ortodokso.” Ngunit kabaliktaran umano sa kanilang gawain ang pagiging ekstremista sila'y kilalang masunurin sa batas.

Mula naman sa pahayagan ng Moscow ang WIN 98.5 ay naka-pagsalita ang naturang grupo ng relihiyon. Aniya, " "We are greatly disappointed by this development and deeply concerned about how this will affect our religious activity,” Yaroslav Sivulskiy, a spokesman for Jehovah's Witnesses in Russia, said in emailed comments.

"We will appeal this decision, and we hope that our legal rights and protections as a peaceful religious group will be fully restored as soon as possible." 
Sa ibang panig naman ng mga balita sa LOOP News na kabilang sa ipinagdiriin ng korte na animo'y tinatakot ng mga Saksi ni Jehova'h ang mga mamamayan sa Russia hinggil sa inilathalang pagpapasalin ng dugo kung anong epekto nito sa buhay ng tao. 


Ang paliwanag ng tagapagsalita ng mga Saksi ni Jehova'h na si Borisova " the Jehovah's Witnesses' opposition to blood transfussion violates Russian health care laws."


Nakapanayam din ng inyong lingkod sa pamamagitan ng messenger si Toastmaster Howard Ferguson na isang Saksi ni Jehovah. Aniya, " I knew the beginning that Putin and the Ministry of Justice has the power in Russia, I was just hoping the judge would be fair, but he lives in Russian and must take that into consideration also! but also the world of public opinion will probably make more noise than our 36, million letter's. Even the UN of Human Rights the Wild Beast said what Russia has done is unfair." 


VIDEO


Para sa iba pang mga balita pakisuyong i Klick ang Link na ito. https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/russia/


by Ms Horizon Chaser

Mga Komento

FREE HEALTHY COOKING SHOW

FREE HEALTHY COOKING SHOW
Eating is always a welcome part of the day. Sharing a meal with friends - even better. If this is your passion, we'd like to invite you to host a healthy cooking show in the comfort and convenience of your own home. Breakfast, brunch, lunch or dinner - you choose the experience. It's easy. It's delicious. And it's a great excuse to spend time tasting and learning with your favorite people.

Kilalang Mga Post

The Yolanda Typhoon Coverage

12th Gawad Tanglaw Award

METROPLUS AM Radio in Hongkong

METROPLUS AM Radio in Hongkong
DJ TITA KERRY, BROADCASTER MICHAEL VINCENT, FRIEND VIVIAN AND DJ

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners
Mga nagrereklamo sa katabing Lafarge Quarry