KALUSUGAN, SENSIYA AT ALAM MO BA?HAPPY MORNING DWBL 1242 KHz  (APRIL 14, 2016) 

Hosted by : Ms Horizon Chaser


KALUSUGAN: ANG TAMANG PAGGAMIT NG ANTIBIOTICS AY DAPAT MATUTUNAN DAHIL NAKAKASAMA KAPAG MALI ANG PAGGAMIT NITO.


SENSIYA : ROAM-E-DRONE o SELFIE DRONE Na Kasingliit lang ng 600 millilitre na Bote ng Mineral Water na naimbinto ng Australian Technology Company GROUP


ALAM MO BA? : MARAMI NA ANG NAKAKAIN NG FUNGUS NG HINDI ALAM


BEAUTY TIPS : MGA DATING MAPUTI AY NAGPAPAITIMBy : Healthcare Maneja Inc. , Studio Supremo, by Architect Errol Supremo  Eastwest Bank Boni Serrano, Inland Tour


Greetings : Ms Conning Rodriquez, Ms Juliet Zapanta Cruz, Belle Surara,

Mga Komento

FREE HEALTHY COOKING SHOW

FREE HEALTHY COOKING SHOW
Eating is always a welcome part of the day. Sharing a meal with friends - even better. If this is your passion, we'd like to invite you to host a healthy cooking show in the comfort and convenience of your own home. Breakfast, brunch, lunch or dinner - you choose the experience. It's easy. It's delicious. And it's a great excuse to spend time tasting and learning with your favorite people.

Kilalang Mga Post

The Yolanda Typhoon Coverage

12th Gawad Tanglaw Award

METROPLUS AM Radio in Hongkong

METROPLUS AM Radio in Hongkong
DJ TITA KERRY, BROADCASTER MICHAEL VINCENT, FRIEND VIVIAN AND DJ

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners
Mga nagrereklamo sa katabing Lafarge Quarry