Malapit Na Ba Ang Wakas? - JW

Ipinaliliwanag ng Bibliya na ang kasaysayan ng daigdig ay sasapit sa isang naiiba at napakahalagang yugto ng panahon na magtatapos sa wakas. Sa panahong iyon, masasaksihan ang iba’t ibang pangyayari at kalagayan sa daigdig na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng tao. Isaalang-alang ang ilan sa mga ito na binabanggit sa Salita ng Diyos. 
( sa pagpatuloy )

Mga Komento

FREE HEALTHY COOKING SHOW

FREE HEALTHY COOKING SHOW
Eating is always a welcome part of the day. Sharing a meal with friends - even better. If this is your passion, we'd like to invite you to host a healthy cooking show in the comfort and convenience of your own home. Breakfast, brunch, lunch or dinner - you choose the experience. It's easy. It's delicious. And it's a great excuse to spend time tasting and learning with your favorite people.

Kilalang Mga Post

The Yolanda Typhoon Coverage

12th Gawad Tanglaw Award

METROPLUS AM Radio in Hongkong

METROPLUS AM Radio in Hongkong
DJ TITA KERRY, BROADCASTER MICHAEL VINCENT, FRIEND VIVIAN AND DJ

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners

DZMM Interview with the Sun Flower Homeowners
Mga nagrereklamo sa katabing Lafarge Quarry